Uitleg over enzymen

Een enzym is een eiwit, dat een bepaalde reactie versnelt, een katalysator. Een enzym maakt een chemische reactie in of buiten een cel mogelijk of versnelt deze, zonder daarbij zelf verbruikt te worden of van samenstelling te veranderen. Wel verbindt het enzym zich tijdens de reacties met het substraat. Dit gebeurt voor elk enzym op een eigen manier, doordat elk enzym reactie specifiek is. Voor de opbouw ervan zijn in een aantal gevallen een vitamine oorspronkelijke toestand nodig om direct weer een volgende reactie versnellen, nodig. Na de reactie keert het enzym weer terug naar de oorspronkelijke toestand en kan direct weer een volgende reactie versnellen.

Optimaal gebruik maken van Enzymen

Enzymen zijn vaak specifiek voor hun substraat, meestal bindt een enzym maar aan één substraat. Er zijn echter ook enzymen die een heleboel verschillende substraten kunnen omzetten. De reactiesnelheid van een enzym is afhankelijk van de temperatuur, de zuurgraad(PH) en de concentratie van enzym en substraat, de stof waarmee het enzym reageert.

Enzymen als chemische reactie

Enzymen zijn in eerste instantie proteïnen, maar enzymen hebben aminozuren nodig om normaal te kunnen werken. Enzymen helpen in de omzetting van proteïnen in aminozuren. Proteïnen kunnen hun werk niet doen voordat ze zijn afgebroken in aminozuren. Enzymen helpen met de opname van de gerelateerde mineralen.Enzymen gebruiken mineralen om een solide evenwicht te creëren binnen en buiten de cellen. Dit zorgt voor een gelijke druk in en buiten de cellen.
Vitaminen zijn noodzakelijk als co-enzymen om samen te werken met enzymen in elke chemische reactie. Zonder mineralen, door enzymen beschikbaar gemaakt, zouden vitaminen niet in staat zijn hun werk naar behoren te vervullen.